Projekti

 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IB reda broj 35 od stacionaže km 6+713 do km 9+804 prilikom obezbeđivanja proticajnog profila vodotoka Šajna Matka u Kladušnici, Investitor: JVP Srbijavode, Naručilac: Vodoprivreda a.d. Požarevac;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IB reda broj 21 za vreme izvođenja radova na pružnom prelazu na km 58+826 u Platičevu, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Vojvodinaput a.d. Novi Sad;
 • Idejni projekat rekonstrukcije parkinga u ulici Košut Lajoša u Temerinu na k.p. 7178 K.O. Temerin, 0-Glavna sveska, 2/2-Projekat saobraćajnice, 8-Projekat saobraćajne signalizacije, Investitor: Opština Temerin, Naručilac: JP Direkcija za izgradnju i urbanizam Opštine Temerin;
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje semafora u naseljenom mestu Lazarevo, Investitor i naručilac: Mesna zajednica Lazarevo;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 105 prilikom sanacije nadvožnjaka na km 76+360.00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Vojvodinaput a.d. Novi Sad;
 • Saobraćajni projekat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji poslovno stambenog objekta u ulici Narodnih heroja 1 u Novom Sadu, Investitor i naručilac: GCR d.o.o. Novi Sad;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnim putevima IB reda broj 13 i II reda broj 100, 102, 300 i 301 kroz naselja na teritoriji opštine Kanjiža, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Opština Kanjiža;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i uličnoj mreži kroz naselja na teritoriji opštine Žabalj, Knjiga 2, Sveska 4: Naseljeno mesto Gospođinci, Investitor i naručilac: JP Razvoj Žabalj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i uličnoj mreži kroz naselja na teritoriji opštine Žabalj, Knjiga 2, Sveska 3: Naseljeno mesto Đurđevo, Investitor i naručilac: JP Razvoj Žabalj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i uličnoj mreži kroz naselja na teritoriji opštine Žabalj, Knjiga 2, Sveska 2: Naseljeno mesto Čurug, Investitor i naručilac: JP Razvoj Žabalj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima i uličnoj mreži kroz naselja na teritoriji opštine Žabalj, Knjiga 2, Sveska 1: Naseljeno mesto Žabalj, Investitor i naručilac: JP Razvoj Žabalj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Žabalj, Knjiga 1: Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnim putevima IIA reda broj 112 i 114 kroz naselja na teritoriji opštine Žabalj, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: JP Razvoj Žabalj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 217 u naseljenom mestu Knjaževac od stacionaže km 96+020,00 do km 96+519,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 165 u naseljenom mestu Vražogrnac od stacionaže km 60+508,00 do km 60+804,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIА reda broj 165 u naseljenom mestu Zvezdan od stacionaže km 70+114,00 до km 70+368,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za vreme održavanja manifestacija na Trgu Svetog Trojstva u Somboru, Investitor i naručilac: Turistička organizacija Grada Sombora;
 • Idejno rešenje - projekat za sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja – prolazak kroz upaljeno crveno svetlo semafora i prekoračenje zadate limitirane brzine kretanja vozila za Grad Smederevo, Investitor i naručilac: Grad Smederevo, Gradska uprava Smederevo Savet za bezbednost saobraćaja – Odsek za saobraćaj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije prilikom izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulicama Ive Lole Ribara i Narodnog fronta u Temerinu, Investitor i naručilac: Opština Temerin, Opštinska uprava Temerin, Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni pružnog prelaza na državnom putu IIA reda broj 145 na stacionaži km 3+050.00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IB-26 od km 15+250 do km 16+000 na području naseljenog mesta Mislođin, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na nekategorisanom putu (N 21 004 02) u Velikom Polju u zoni priključenja pristupnih puteva na trasu autoputa E-763 na km 25+525, km 25+600 i km 25+775 i na opštinskom putu (L-2015) u Velikom Polju u zoni ukrštanja sa trasom autoputa E-763 na km 26+160, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Projekat izvedenog objekta saobraćajne signalizacije i opreme, Deonica Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do veze sa petljom Novi Sad –Sever na autoputu E-75, od km 0+000 do km 3+085,680, Naručilac: JP Putevi Srbije, Naručilac: Vojvodinaput Pančevo a.d.;
 • Projekat izvedenog stanja saobraćajne signalizacije-Autoput E-75, deonica: LOT 1.1 od km 108+000 do km 120+000 Faza I: od km 108+000 do km 115+280 Petlja sever - Novi Sad, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Vojvodinaput Pančevo a.d.;
 • Glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja na internim saobraćajnicama unutar poslovnih i elektroenergetskih objekata JP Elektromreža Srbije - TS Bajina Bašta, TS Šabac 3, TS Valjevo 3, TS Vranje 4, TS Leskovac 2, TS Niš 2, TS Beograd 4, TS Beograd 17, TS Jagodina 4, TS Čačak 3, TS Požega, TS Kraljevo 3, TS Kragujevac 2, TS Kruševac 1, TS Beograd 3, TS Beograd 5, TS Beograd 8, TS Beograd 20, TS Obrenovac, RP Mladost Obrenovac, TS Novi Sad 3, TS Srbobran, TS Zrenjanin 2, TS Pančevo 2, TS Smederevo 3, TS Bor 2, TS Sombor 3, TS Subotica 3, TS Sremska Mitrovica 2 i RP Drmno. Investitor i naručilac: JP Elektromreža Srbije;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na nekategorisanom putu N 21 511 01 u Velikom Polju u zoni ukrštanja sa trasom autoputa E-763 na km 26+375, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskim putevima u Velikom Polju u zoni ukrštanja sa trasom autoputa E-763 na km 22+476, na km 23+750 i na km 24+875, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskom putu L-2013 u Velikom Polju u zoni ukrštanja sa trasom autoputa E-763 na km 20+025, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: China Shandong International Economic & Technical, Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni osnovne škole „Veljko Đuričin“ u Jarkovcu, Investitor i naručilac: Opština Sečanj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni osnovne škole „Braća Stefanović“ u Neuzini, Investitor i naručilac: Opština Sečanj;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za postavljanje tabli sa nazivima ulica u naselju Banatsko Novo Selo na državnom putu IB-10, deonica: Pančevo – Vršac, Investitor i naručilac: Udruženje "Naše Novo Selo", Banatsko Novo Selo;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 181 (R-227) u naseljenom mestu Kaona od stacionaže km 37+188,00 do km 37+695,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Opština Lučani;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 181 (R-227) u naseljenom mestu Puhovo od stacionaže km 9+753,00 do km 10+138,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Opština Lučani;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 180 (R-117) u naseljenom mestu Rti od stacionaže km 25+883,00 do km 26+415,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: Opština Lučani;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 219 u naseljenom mestu Boljevac prilikom zatvaranja dela ulice Svetosavska od stacionaže km 0+000,00 do km 0+180,00, Investitor i naručilac: JP Direkcija za planiranje i izgradnju Boljevac;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 167 u naseljenom mestu Kostol od stacionaže km 2+405,00 do km 2+706,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 167 u naseljenom mestu Rtkovo od stacionaže km 12+985,00 do km 13+065,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 167 u naseljenom mestu Korbovo od stacionaže km 18+520,00 do km 18+730,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac: STRABAG - PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 102 od stacionaže km 96+338 do km 97+760 u naseljenim mestima Temerin i Bački Jarak, Investitor: JP Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Temerin;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IB reda broj 10 od stacionaže km 44+200 do km 44+780 i državnog puta IB reda broj 14 od stacionaže km 0+000 do km 0+760 - (čvor 1006) – raskrsnica ulica Bavaništanski put / Stevana Šupljikca / Prvomajska i Miloša Obrenovića u Pančevu, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: AD Vojvodinaput Pančevo;
 • Glavni projekat privremene regulacije saobraćaja na državnom putu IB-15 za vreme održavanja manifestacije "Velikogospojinski dani" u Novom Bečeju, Investitor: Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA-148 od stacionaže km 0+040 do km 0+950 u naseljenom mestu Mislođin, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: China Shandong International Economic & Technical Ogranak Beograd i Italiana Costruzioni S.P.A – Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na opštinskom putu (L-1002) u Stublenici u zoni pozajmišta ''Provalije'', Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: China Shandong International Economic & Technical Ogranak Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme na državnom putu IA reda (Autoput E-75), Beograd - Niš, Deonica: Vrčin - Mali Požarevac, od km 611+598 do km 615-598 - desna traka, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: STRABAG d.o.o. Beograd;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 169 u naseljenom mestu Veliki Izvor od stacionaže km 53+660,00 do km 54+385,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 165 u naseljenom mestu Rgotina od stacionaže km 53+945,00 do km 54+345,00, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: PZP Zaječar a.d.;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova na postavljanju saobraćajne signalizacije na pešačkom prelazu na državnom putu IIA-102 na stacionaži 39+724,83 - 39+736,24 u zoni osnovne škole Čeh Karolj u Adi, Investitor: Opština Ada;
 • Projekat za građevinsku dozvolu postavljanja saobraćajne signalizacije na pešačkom prelazu na državnom putu IIA-102 na stacionaži 39+724,83 - 39+736,24 u zoni osnovne škole Čeh Karolj u Adi - idejno rešenje, Investitor: Opština Ada;
 • Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije na pešačkom prelazu na državnom putu IIA-102 u zoni osnovne škole Čeh Karolj u Adi - idejno rešenje, Investitor: Opština Ada;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIB reda broj 305, od stacionaže km 4+870 do km 5+460, prilikom obezbeđenja radova na sanaciji mosta kod Kucure, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: Vojvodinaput a.d., Novi Sad;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 111, na stacionaži km 4+654 do km 5+509, deonica: Odžaci – Ratkovo, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: Vojvodinaput a.d., Novi Sad;
 • Privremena saobraćajna signalizacija tokom izvođenja radova na izgradnji toplovoda u Balzakovoj ulici u Novom Sadu, Investitor: JKP "Novosadska toplana" Novi Sad, Naručilac projekta: Bulevar Company d.o.o. Novi Sad;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIB reda broj 304 od stacionaže km 10+961 do km 11+460 u naseljenom mestu Svetozar Miletić, Investitor: MZ Svetozar Miletić;
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme na državnom putu IB reda broj 36 Paraćin – Boljevac – Zaječar - Vrška Čuka, deonica Zaječar 5 – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) od km 86+876 (stara km 829+269) do km 96+709 (stara km 839+102) i u zoni petlje sa državnim putem IA reda broj A1, čvor Paraćin 1 na km 0+000 (stara km 742+375), Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: STRABAG - Preduzeće za puteve Zaječar a.d.
 • Glavni projekat turističke signalizacije opštine Majdanpek, Investitor: Turistička organizacija opštine Majdanpek
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnim putevima IB reda broj 15 od stacionaže km 87+740 do km 89+351 i IIA reda broj 100 od stacionaže km 95+705 do km 96+385 u naseljenom mestu Srbobran - privremena saobraćajna signalizacije za vreme izvođenja radova na postavljanju elektroenergetskog kabla u Srbobranu, Investitor: Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Naručilac projekta: GAT d.o.o. Novi Sad
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni Osnovne škole „Prvi srpski ustanak“ u Orašcu, na državnom putu IIA reda broj 151, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta - Srbijaput a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni Osnovne škole „Ljubomir Nenadović“ u Raniloviću, na državnom putu IIA reda broj 150, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta - Srbijaput a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni „Srednjoškolski centar“ u Aranđelovcu, na državnom putu IB reda broj 27 i IIB reda broj 366, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta - Srbijaput a.d.
 • Projektno tehnička dokumentacija za postavljanje turističke signalizacije na teritoriji Zapadne Srbije, Investitor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije
 • Glavni projekat turističke saobraćajne signalizacije opštine Vršac, Investitor: Turistička organizacija opštine Vršac
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) od stacionaže km 132+715 do km 136+160 – Privremeno regulisanje saobraćaja za vreme izvođenja radova na natputnjaku, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: Vojvodinaput a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni OŠ “9 srpske brigade” na državnom putu IIA reda broj 218, u naseljenom mestu Boljevac, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: STRABAG - Preduzeće za puteve Zaječar a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IIA reda broj 108 na stacionaži od km 24+906 do km 25+100 – privremena saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova na sanaciji kolovoza mosta u Kuli, Investitor JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: Vojvodinaput a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije u zoni OŠ “Dimitrija Todorovića Kaplara” na državnom putu IIA reda broj 219, u naseljenom mestu Knjaževac, Investitor: JP Putevi Srbije, Naručilac projekta: STRABAG - Preduzeće za puteve Zaječar a.d.
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za označavanje naziva ulica u Mesnoj zajednici Mužlja, Investitor: JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina
 • Elaborat za ispunjavanje standarda pristupačnosti, sa izradom projekta okna lifta i mašinskim projektom lifta za Osnovnu muzičku školu Josip Slavenski u Novom Sadu. Investitor – Gradska uprava za obrazovanje i Muzička škola Josip Slavenski Novi Sad
 • Glavni projekat privremene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na izgradnji objekta u Kisačkoj ulici broj 55 u Novom Sadu, Investitor – GAT d.o.o. Novi Sad
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju semafora u Vladimirovcu. Investitor: Opština Alibunar
 • Stručni nadzor prilikom izvođenja radova na postavljanju turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Bogatić, Investitor: Turistička organizacija opštine Bogatić
 • Glavni projekat turističke signalizacije grada Pančeva, Investitor - Turistička organizacija Pančevo
 • Projekat privremene saobraćajne signalizacije za obezbeđenje radova na izgradnji istočne obilaznice oko Bačke Topole. Investitor – Opština Bačka Topola
 • Projekat privremene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova na postavljanju podzemnog voda od 0,4KV u ulici Vojvođanskih Brigada u Novom Sadu, Investitor “Schelltehnic” d.o.o. Zvezdara, Beograd
 • Glavni projekat adaptacije prostora za potrebe ugradnje lifta, Birčaninova 104, Tešnjar, Valjevo, Investitor: Grad Valjevo
 • Projekat privremene saobraćajne signalizacije za vreme održavanja manifestacija u Kljajićevu, Investitor MZ Kljajićevo
 • Plan tehničkog regulisanja saobraćaja - zauzeće dela kolovoza u Futoškoj ulici u Novom Sadu, Investitor GAT d.o.o., Novi Sad
 • Projekat privremene regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova na sanaciji vodovodne mreže u naselju Čoka, Investitor Potiski vodovodi d.o.o. Horgoš
 • Elaborat saobraćajne signalizacije za označavanje firme SIKA, Investitor SIKA d.o.o. Šimanovci
 • Plan tehničkog regulisanja saobraćaja za naseljena mesta Deronje i Lalić - Izrada projektne dokumentacije za lokalni put L-410 Deronje i lokalni put L-410 Lalić, Investitor Opština Odžaci
 • Vršenje stručnog nadzora nad montažnim radovima na postavljanju saobraćajne signalizacije u ulici Vojvode Putnika u Irigu, Investitor Opština Irig
 • Idejni projekat biciklističke staze u ulicama Novosadska i Kralja Petra I, u Inđiji, Investitor Opština Inđija
 • Glavni projekat biciklističke staze u ulicama Novosadska i Kralja Petra I, u Inđiji, Investitor Opština Inđija
 • Glavni projekat pojačanog održavanja otresišta atarskih puteva koji se priključuju na lokalni put L-410 u opštini Odžaci, Investitor Opština Odžaci
 • Usluga vršenja stručnog nadzora iz oblasti saobraćaja na poslovima montaže svetlosne saobraćajne signalizacije na raskrsnici ulica dr. Lazara Rakića i Svetog Save u Nadalju, Investitor Opština Srbobran
 • Elaborat za primenu standarda pristupačnosti za OŠ „Kosta Trifković“ u Novom Sadu, Investitor AP Vojvodina
 • Elaborat za primenu standarda pristupačnosti za Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” u Bačkoj Palanci, Investitor Opština Bačka Palanka
 • Projekat izvedenog stanja parking prostora za poslovno-stambeni objekat u Somboru, Investitor “Beosan gradnja”, Beograd
 • Idejni projekat pristupne rampe za objekat Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci, Investitor Opština Bačka Palanka
 • Idejni projekat rampe za pristup gradskoj plaži u Bačkoj Palanci, Investitor Opština Bačka Palanka
 • Idejni projekat rampe za pristup vodi na gradskoj plaži u Bačkoj Palanci, Investitor Opština Bačka Palanka;
 • Projekat adaptacije/rekonstrukcije poslovnog prostora u ul. Vojvode Stepe 67 u Novom Sadu, Investotor Organizacija “…Iz Kruga – Vojvodina”, Novi Sad.
Go to top