Osnovni podaci

Poslovno ime:

ADOMNE d.o.o. projektovanje i inženjering, Novi Sad

Skraćeno poslovno ime:

ADOMNE d.o.o. Novi Sad

Matični broj:

21059277

PIB:

108745380

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Sedište:

Šumadijska 1, 21000 Novi Sad

Poslovna jedinica:

Šumadijska 16 b, 21000 Novi Sad

Pretežna delatnost:

7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Tekući račun:

160-419027-18 Banca Intesa a.d.

Vreme Trajanja:

Neograničeno

Zakonski (statutarni) zastupnici:

Igor Vukobratović, direktor i Miodrag Počuč, direktor

ADOMNE d.o.o. Novi Sad registrovan je 05.11.2014. godine u Agenciji za privredne registre pod brojem BD 92648/2014

Go to top