Adomne tim

Tim Adomne d.o.o. Novi Sad čine inženjeri različitih struka, među kojima su odgovorni planeri, urbanisti i projektanti s licencama 100, 201, 300, 315, 370, 450 i 470 koje je izdala Inženjerska komora Srbije, s višegodišnjim iskustvom u planiranju i projektovanju okruženja.

Posebno smo specijalizovani za izradu svih vrsta projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije, za koje posedujemo (veliku) licencu P131S1 za izradu tehničke dokumentacije za one objekte za koje dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Bili smo nosioci ili učesnici velikog broja projekata i stručnih događaja u zemlji i inostranstvu, među kojima ističemo one u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Mađarskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Holandiji, Španiji, Portugalu, Finskoj, Luksemburgu i Kongu.

Pojedinci su članovi većeg broja domaćih i međunarodnih organizacija, kao što su:

  • Savez inženjera i tehničara Srbije;
  • Inženjerska komora Srbije;
  • Mreža Evropskog koncepta za pristupačnost –EuCAN, Luksemburg;
  • Fondacija Dizajn za sve, Barselona, Španija.

Kao članovi nacionalnih tela, učestvovali smo u radu većeg broja stručnih timova i grupa:

  • Institut za standardizaciju Srbije – Komisija za standarde iz oblasti saobraćajne signalizacije na putevima i privremene putne opreme;
  • Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Inženjerska komora Srbije - Izrada pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji, Izrada pravilnika o načinu regulisanja saobraćaja u zoni radova i izrada pravilnika o tehničkim stadardima pristupačnosti.
Go to top