Pristupačnost

  • Analiza/revizija pristupačnosti okruženja, ažuriranje dobijenih podataka i izrada mapa pristupačnosti i predloga mera za potrebe opština i gradova, uz upotrebu odgovarajućih softvera i GIS tehnologije;
  • Izrada elaborata o ispunjenosti i primeni tehničkih standarda pristupačnosti za javne prostore, uključujući i objekte javne i privatne namene;
  • Izrada različitih vrsta tehničkih projekata radi povećanja pristupačnosti okruženja;
  • Konsalting za primenu standarda pristupačnosti u saobraćaju, urbanizmu, arhitekturi i ostalim oblastima;
  • Obuke o osnovama pristupačnosti i tehničkim standardima pritupačnosti za predstavnike opština, gradova, javnih preduzeća/ustanova i/ili privatnih firmi.
Saobracaj
Go to top