Urbanizam i prostorno planiranje

  • Izrada prostornih planova;
  • Izrada prostornih planova posebne namene;
  • Izrada generalnih urbanističkih planova;
  • Izrada planova generalnih regulacija;
  • Izrada planova detaljnih regulacija;
  • Izrada urbanističkih projekata;
  • Analitičko-studijski poslovi iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine.
Go to top