o-nama-1-2
Naslovna » O nama

Preduzeće Adomne d.o.o. Novi Sad, osnovano je 2014. godine, kao privatna kompanija za projektovanje i inženjering u oblasti saobraćaja i niskogradnje.

Adomne d.o.o. danas okuplja veći broj mladih i ambicioznih stručnjaka i spoljnih saradnika – inženjera saobraćaja i građevine, odgovornih projektanata i izvođača radova, sa višegodišnjim iskustvom u planiranju, projektovanju i izvođenju radova, na više stotina različitih projekata širom Republike Srbije i regiona.

Posebno polje naše ekspertize je izrada svih vrsta projekata saobraćaja, saobraćajne signalizacije i saobraćajnica (u svim fazama planiranja i projektovanja), za koje posedujemo odgovarajuće licence P131S1 i P131G2 za izradu tehničke dokumentacije za one objekte za koje dozvolu izdaje nadležno ministarstvo za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Takođe, uz navedene usluge izrade projektno-tehničkih dokumentacije, pružamo i usluge izrade planova, studija, elaborata, provera, revizija, strategija i izveštaja, sprovođenja istražnih radova radi izrade odgovarajućeg katastra ili baza podataka, tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije, stručnog nadzora nad izvođenjem radova, uz prateće savetovanje i edukaciju u pomenutim oblastima.

Pored ličnih licenci za projektovanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije i saobraćajnica, izdatih od strane Inženjerske komore Srbije ili nadležnog Ministarstva, zaposleni u Adomne d.o.o. poseduju i licence za proveravače i revizore bezbednosti saobraćaja, izdatih od strane Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Radimo na tome da svi poslovi koji su nam povereni budu završeni kvalitetno i na vreme sa odgovarajućim dozvolama, uz primenu najsavremenijih rešenja i softvera, vodeći računa o interesima klijenta i krajnjih korisnika.

Tim

Naš Tim je sastavljen od inženjera saobraćaja i građevine – projektanata, odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova, sa višegodišnjim iskustvom u planiranju, projektovanju i izvođenju radova, na više stotina različitih projekata.

Znanje, inicijativa, entuzijazam i posvećenost, uz nagalašeni timski rad, omogućavaju nam da realizujemo i najkompleksnije projekte.

Adomne direktor: Igor Vukobratović
Direktor

Igor Vukobratović

dipl. inž. saobraćaja

Adomne direktor - Miodrag Počuč
Direktor

Miodrag Počuč

dipl. inž. saobraćaja

Adomne - rukovodilac sektora: Mira Iličić Tomić
RUKOVODILAC SEKTORA ZA Saobraćaj
ODGOVORNI PROJEKTANT

Mira Iličić Tomić

dipl. inž. saobraćaja

Adomne - rukovodilac sektora: Ivan Tripković
RUKOVODILAC SEKTORA ZA SAOBRAĆAJNICE
ODGOVORNI PROJEKTANT

Ivan Tripković

dipl. inženjer građevine

Goran Kalamanda
ODGOVORNI PROJEKTANT

Goran Kalamanda

Master inž. saobraćaja

Mirko Gligić
ODGOVORNI PROJEKTANT

Mirko Gligić

Master inž. saobraćaja

Luka Dragić
ODGOVORNI PROJEKTANT

Luka Dragić

Master inž. saobraćaja

Jovana Bošković
PROJEKTANT

Jovana Bošković

dipl. inž. saobraćajа

Marko Radanović
PROJEKTANT

Marko Radanović

dipl. inž. saobraćajа

Nikolina Stošić
PROJEKTANT

Nikolina Stošić

dipl. inž. saobraćajа

Predrag Samardžija
PROJEKTANT

Predrag Samardžija

dipl. inž. saobraćajа

Jovan Bijelić
PROJEKTANT

Jovan Bijelić

strukovni inž. saobraćaja

TEHNIČKI SEKRETAR

Maja Šajfar

Ma

Naša misija

Profesionalno i odgovorno radimo na stvaranju efikasnog, funkcionalnog, bezbednog, zdravog i pristupačnog okruženja, koristeći savremene i inovativne metode i softvere, čime utičemo na poboljšanje kvaliteta života ljudi.

Adomne - misija - pristupačno okruženje
Vizija - kvalitetne usluge

Naša vizija

Svim klijentima pružamo kvalitetne i objedinjene usluge planiranja, projektovanja i konsaltinga u oblasti saobraćaja i saobraćajnica, uz visok stepen društvene odgovornosti.

Politika kvaliteta

ISO sertifikati

U svom radu koristimo različite međunarodno priznate standarde, kao što su: sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015, sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015, sistem upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju – ISO 39001:2012 i sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:2018. Njihovom svakodnevnom primenom, Adomne usklađuje svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama, ispunjava važeću zakonsku regulativu i povećava zadovoljstvo svojih korisnika.

Adomne d.o.o

Podaci
za identifikaciju

Puno poslovno ime:

Adomne d.o.o. projektovanje i inženjering Novi Sad

Skraćeno poslovno ime:

Adomne d.o.o. Novi Sad

Matični broj (MB):

21059277

Poreski identifikacioni broj (PIB):

108745380

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Šifra i naziv pretežne delatnost:

7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Zakonski (statutarni) zastupnici:

Igor Vukobratović
Miodrag Počuč

sr_RSSR